När du kommer till oss:

Du kliver av vid Bergs brygga.

Du följer vägen, när du kommer förbi Möja värdshus går du vänster och på baksidan av Möja brandstation ligger kajakuthyrningen. Det är ca 350 m att gå.

Var noga med att komma på utsatt tid. Vi är inte på plats mer än vid bestämd utlämningstid, så vill du äta, handla osv. hämta ut kajakerna först.

Du kan fylla dricksvatten vid kajakerna i en automat som kräver mynt. Du får 5 liter vatten för 1 krona. Automaten tar bara emot gamla enkronor men du kan växla hos oss.